Skip to main content

  

Algemene voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de verkoop van e-tickets

Uw Ticket is voorzien van een "at random" uitgegeven uniek serienummer. Bij vertrek wordt uw Ticket gecontroleerd, tickets zijn voorzien van een geldigheidsdatum en slechts eenmalig geldig. Na deze datum vervalt het recht op toegang, tenzij anders overeengekomen. Elk misbruik zal door Rondje Rotterdam worden vervolgd.

De Koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het mogelijk maken van de betaling via Internet. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de tickets.

Rondje Rotterdam heeft het aantal te bestellen Tickets via Internet met gebruik van IDEAL beperkt. Wilt u meer Tickets, neemt u dan contat met ons op. 
 
In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Rondje Rotterdam op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Een "openbaar" Rondje Rotterdam kan slechts plaatsvinden bij een minimaal aantal verkochte kaartjes per datum. Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om bij onvoldoende verkoop voor een nieuwe datum te kiezen, reeds bestelde kaarten blijven geldig voor een Rondje Rotterdam op een andere datum.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen. Neem uw waardevolle bezittingen daarom altijd mee bij tussenstops van de bus en let er bij het beĆ«indigen van de tour op dat u uw eigendommen meeneemt.

Door het tot stand komen van een ticketaankoop bij Rondje Rotterdam accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. In gevallen waarin deze aanvullende voorwaarden niet voorzien beslist Rondje Rotterdam.

Klik hier voor onze  Algemene Voorwaarden